Toegankelijkheid

Tot het werkterrein van de werkgroep ‘Toegankelijkheid’  behoort o.a.

• Het adviseren m.b.t. openbaar toegankelijke gebouwen en accommodaties zoals winkels, scholen,    
  kerken, huisartsenpraktijken en (sport) accommodaties.

• Het adviseren van de gemeente  m.b.t. verkeers (onveilige) situaties, verkeersplannen,
  gladheidbestrijding, trottoirs, afritten en wegen.

• Het adviseren van de burgerlijke gemeente, particulieren, verenigingen, ondernemers, architecten en 
  andere partijen die in het voortraject van een uit te voeren plan zitten .

• Het adviseren van de Sociale Raad vanuit opgedane praktische ervaringen. De Sociale Raad toetst
  het gemeentelijk beleid.

• Deelname aan de  landelijke Week van Toegankelijkheid

Om het bovenstaande te realiseren heeft de werkgroep Toegankelijkheid jaarlijks overleg met de beleidsmedewerkers en de wethouder(s).

Ook vindt regelmatig contact plaats met de directie van woningbouwverenigingen over hun beleid en plannen t.a.v. de huisvesting van onze doelgroep;