Bundeling van krachten

Bundeling van krachten

Er zijn in onze gemeente diverse organisaties werkzaam waarvan de activiteiten elkaar deels overlappen. Vanuit de SSGR is het initiatief genomen om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Het eerste gesprek heeft inmiddels met de Sociale Raad plaatsgevonden. Dit gesprek was zeer bemoedigend.

Wij hopen binnenkort ook naar andere commissies of belangengroepen een uitnodiging te sturen om eens te praten over samenwerking.

 
 

Folders

Folders

In onze folder wordt in het kort aangegeven wat de SSGR als doel heeft en ook worden de taken beschreven van de werkgroep  ‘Toegankelijkheid’.

Deze folder wordt uitgereikt bij presentaties door de SSGR en ook aan personen binnen onze gemeente die in hun dagelijks werk betrokken zijn bij ‘Toegankelijkheid’.

Hierbij kunt u denken aan huisartsen, apothekers, gemeentehuis e.d. Wij hopen als SSGR door deze folder meer te kunnen betekenen voor onze medeburgers.

Doel van de SSGR

Doel van de SSGR

Het doel van de SSGR is het adviseren van maatschappelijke organisaties en de plaatselijke politiek (beleidsmedewerkers en gemeentebestuur).

Onder maatschappelijke organisaties wordt verstaan o.a. woningstichtingen, thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen in onze gemeente.

Het adviseren doen wij op basis van eigen ervaringen door te keuren, toetsen, schouwen en het lezen van relevante informatie die nodig kan zijn bij het adviseren.