Speerpunten

Speerpunten

De werkgroep ‘Toegangkelijkheid’ heeft enkele speerpunten voor de toekomst vastgesteld.

Voor  2017 zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

 • Toegankelijkheid stoepen (betegeling, op en afritten e.d.)
 • Betrokkenheid bij voorbereiding nieuwe openbare projecten
 • Week van de toegankelijkheid.

Naast de bovengenoemde speerpunten voor 2017 willen we in de toekomst ook aandacht schenken aan:

 • Toegankelijkheid van het Groene Slingeplan
 • Spoorwegovergang Plein Zuid
 • Toegankelijkheid van sportaccommodaties.
 • Bedieningsgemak betaalautomaten bij diverse winkel e.d.

De werkgroep zou het zeer op prijs stellen dat u ons deelgenoot wilt maken van uw eigen waarneming.
U kunt uw waarneming vermelden op het tabblad ‘contact/suggestie’.
Wij gaan dan hiermee aan het werk.

week van toegankelijkheid

Week van toegankelijkheid

week van toegankelijkheid
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze samenleving is nog lang niet toegankelijk voor iedereen.
Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan allerlei gewone maatschappelijke activiteiten.
Uit eten, naar de film gaan, iemand thuis bezoeken, internetten, geld pinnen etc.
Wat zulke belemmeringen betekenen in het alledaagse leven wordt nog teveel onderschat.
In de jaarlijkse Week van de
Toegankelijkheid wordt hier speciale aandacht aan geschonken. Wij als SSGR doen naast onze andere activiteiten ook mee aan deze specifieke landelijke Week van de Toegankelijkheid.
In 2017 is de week gepland van 2 tm 7 oktober 2017 Als wij iets meer weten, zullen wij hier meer informatie over geven.

 

Activiteiten

Speerpunten

Voor het jaar 2017 zijn we op dit moment bezig om de speerpunten te benoemen. Het voordeel hiervan is dat u als inwoner weet wat ons bezighoudt. Ook kunt u ons dan misschien van informatie voorzien waar wij nog niet aan hebben gedacht.

Speerpunten zijn:
Werkgroep Toegankelijkheid.
 • Project brede stoep. (betegeling, op en afritten e.d.)
 • Toegankelijkheid van het Groene Slingeplan
 • Spoorwegovergang Plein Zuid
 • Toegankelijkheid van sportaccommodaties
 • Bedieningsgemak betaalautomaten bij diverse winkel e.d.
De prioritering voor 2017 zal nog bepaald worden.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Tot het werkterrein van de werkgroep ‘Toegankelijkheid’  behoort o.a.

• Het adviseren m.b.t. openbaar toegankelijke gebouwen en accommodaties zoals winkels, scholen,    
  kerken, huisartsenpraktijken en (sport) accommodaties.

• Het adviseren van de gemeente  m.b.t. verkeers (onveilige) situaties, verkeersplannen,
  gladheidbestrijding, trottoirs, afritten en wegen.

• Het adviseren van de burgerlijke gemeente, particulieren, verenigingen, ondernemers, architecten en 
  andere partijen die in het voortraject van een uit te voeren plan zitten .

• Het adviseren van de Sociale Raad vanuit opgedane praktische ervaringen. De Sociale Raad toetst
  het gemeentelijk beleid.

• Deelname aan de  landelijke Week van Toegankelijkheid

Om het bovenstaande te realiseren heeft de werkgroep Toegankelijkheid jaarlijks overleg met de beleidsmedewerkers en de wethouder(s).

Ook vindt regelmatig contact plaats met de directie van woningbouwverenigingen over hun beleid en plannen t.a.v. de huisvesting van onze doelgroep;
Fiets-oprit-ssgr-web3

Wat een pech,

Fiets-oprit-ssgr-web3Wat een pech, uw fiets staat in de weg

Het winkelcentrum van Aalten is gewijzigd en heeft nu op veel plekken een hellingbaan met trapje voor de winkels.
Dit is soms een verbetering voor rollator-, rolstoel- en scootmobielgebruikers en voor mensen met kinderwagens.
Helaas worden er regelmatig fietsen zo geplaatst dat de toegang tot de winkel voor de bovengenoemde personen wordt belemmerd.
Hiervoor reiken wij met regelmaat de bijgaande stickers uit.