test tekst

Speerpunten

De speerpunten voor 2017 zijn benoemd. Wij hopen, door het benoemen van onze speerpunten, ook vanuit de bevolking aanvullende informatie te ontvangen. Met deze informatie kunnen wij dan weer mee aan de slag.

Speerpunten zijn:

Bij diverse verenigingen e.d. diapresentatie over Woongemak en Veiligheid in en om de Woning

Gesprek met de ambtenaren e/o de wethouder van Wonen over de Woningbouwplanning.

Opzetten cursus Valpreventie voor ouderen. 

rolstoel

Achterban

Achterbanrolstoel

De SSGR is er voor alle ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in de gemeente Aalten. 
Men kan geen lid worden van onze stichting. Er zijn voor deze doelgroep ook allerlei andere organisaties actief in onze gemeente, zoals onderstaand opgesomd. De leden van deze organisaties beschouwen wij als onze achterban. Dat geldt ook voor senioren, gehandicapten en chronisch zieken woonachtig in Aalten die nergens lid van zijn.