Ashampoo Snap 2017.01.19 11h17m20s 004

Internetadressen

Ashampoo Snap 2017.01.19 11h17m20s 004
 
 
Hier zullen wij in de tijd internetadressen weergeven die betrekking hebben op het thema Toegankelijkheid.
Ons streven is om die adressen te vermelden die voor u interessant kunnen zijn.
week van toegankelijkheid

Week van toegankelijkheid

week van toegankelijkheid
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze samenleving is nog lang niet toegankelijk voor iedereen.
Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan allerlei gewone maatschappelijke activiteiten.
Uit eten, naar de film gaan, iemand thuis bezoeken, internetten, geld pinnen etc.
Wat zulke belemmeringen betekenen in het alledaagse leven wordt nog teveel onderschat.
In de jaarlijkse Week van de
Toegankelijkheid wordt hier speciale aandacht aan geschonken. Wij als SSGR doen naast onze andere activiteiten ook mee aan deze specifieke landelijke Week van de Toegankelijkheid.
In 2017 is de week gepland van 2 tm 7 oktober 2017 Als wij iets meer weten, zullen wij hier meer informatie over geven.

 

Activiteiten

Speerpunten

Op dit moment zijn we bezig om de speerpunten te benoemen. Het voordeel hiervan is dat u als inwoner weet wat ons bezig houdt. Ook kunt u ons dan misschien van informatie voorzien waar wij nog niet aan hebben gedacht.

Speerpunten zijn:

 • Bij diverse verenigingen e.d. diapresentatie over Woongemak en Veiligheid in en om de Woning
 • Gesprek met de ambtenaren e/o de wethouder van Wonen over de Woningbouwplanning.
 • Opzetten cursus Valpreventie voor ouderen.

Voorblad

Tot het werkterrein van de werkgroep ‘Wonen & Welzijn’ behoort o.a.
 • Het adviseren van de burgerlijke gemeente, particulieren en verenigingen, ondernemers, architecten en andere partijen die in het voortraject van een uit te voeren plan zitten. 
 • Adviseren tijdens een huisbezoek over woningaanpassingen en behulpzaam zijn bij het invullen van de door de provincie Gelderland ontwikkelde huistest en op basis van de test adviseren over opplussen van de woning.
 • Adviseren van de Sociale Raad vanuit opgedane praktische ervaringen. De Sociale Raad toetst het gemeentelijk beleid
 • Deelname aan het project ‘Woongemak en Veiligheid’ d.m.v. presentatie aan bewoners.
 •  Informatie verstrekking bij keukentafelgesprekken. 
 • Deelname aan de Jaarlijkse Dag van de Ouderen
De werkgroep heeft, om bovenstaande te realiseren, jaarlijks overleg met de beleidsmedewerker en de wethouder.
De werkgroep houdt zich speciaal bezig met alles wat met Wonen en Welzijn te maken heeft, uiteraard voor zover het de doelgroep (senioren en gehandicapten) aangaat.
Daartoe overlegt de commissie regelmatig met de betreffende beleidsambtenaren en gemeentebestuur van de gemeente en met de in de gemeente werkzame woningbouwverenigingen. Ook worden projecten voor ouderenhuisvesting bekeken.
Wilt u langer van uw woning blijven genieten? Door eenvoudige woningaanpassingen maakt u uw woning comfortabeler, veiliger en toegankelijker. Kijk hiervoor naar de verkorte ‘presentatie Woongemak en Veiligheid’ onder Actueel/Activiteiten. 

Activiteiten

Speerpunten

Voor het jaar 2017 zijn we op dit moment bezig om de speerpunten te benoemen. Het voordeel hiervan is dat u als inwoner weet wat ons bezighoudt. Ook kunt u ons dan misschien van informatie voorzien waar wij nog niet aan hebben gedacht.

Speerpunten zijn:
Werkgroep Toegankelijkheid.
 • Project brede stoep. (betegeling, op en afritten e.d.)
 • Toegankelijkheid van het Groene Slingeplan
 • Spoorwegovergang Plein Zuid
 • Toegankelijkheid van sportaccommodaties
 • Bedieningsgemak betaalautomaten bij diverse winkel e.d.
De prioritering voor 2017 zal nog bepaald worden.

Bundeling van krachten

Bundeling van krachten

Er zijn in onze gemeente diverse organisaties werkzaam waarvan de activiteiten elkaar deels overlappen. Vanuit de SSGR is het initiatief genomen om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Het eerste gesprek heeft inmiddels met de Sociale Raad plaatsgevonden. Dit gesprek was zeer bemoedigend.

Wij hopen binnenkort ook naar andere commissies of belangengroepen een uitnodiging te sturen om eens te praten over samenwerking.

 
 

Folders

Folders

In onze folder wordt in het kort aangegeven wat de SSGR als doel heeft en ook worden de taken beschreven van de werkgroep  ‘Toegankelijkheid’.

Deze folder wordt uitgereikt bij presentaties door de SSGR en ook aan personen binnen onze gemeente die in hun dagelijks werk betrokken zijn bij ‘Toegankelijkheid’.

Hierbij kunt u denken aan huisartsen, apothekers, gemeentehuis e.d. Wij hopen als SSGR door deze folder meer te kunnen betekenen voor onze medeburgers.

Doel van de SSGR

Doel van de SSGR

Het doel van de SSGR is het adviseren van maatschappelijke organisaties en de plaatselijke politiek (beleidsmedewerkers en gemeentebestuur).

Onder maatschappelijke organisaties wordt verstaan o.a. woningstichtingen, thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen in onze gemeente.

Het adviseren doen wij op basis van eigen ervaringen door te keuren, toetsen, schouwen en het lezen van relevante informatie die nodig kan zijn bij het adviseren.
Ashampoo Snap 2016.11.28 11h48m10s 016

Vergrootglas

 1. Windows 7Ashampoo Snap 2016.11.28 11h48m10s 016

  Open Vergrootglas door achtereenvolgens te klikken op de knop 
  Start 

  Afbeelding van de knop Start

  Alle programma’s

  Bureau-accessoires

  Toegankelijkheid
   

  Vergrootglas.

 2. Klik in het menu Weergaven op de gewenste modus.

Beweeg de aanwijzer naar het deel van het scherm dat u wilt vergroten.

 

Windows 10

 Open het vergrootglas links onder in de werkblad

 Type vervolgens vergrootglas

 klik op aan / uit

    

 

 

Doorgeven knelpunten

Doorgeven knelpunten

Het geven van informatie en voorlichting zien wij als onze taak.
Ziet u in onze gemeente zaken voor senioren en mensen met een beperking die niet goed gaan,
geef dit dan aan ons door op het onderstaande mailadres: info@ssgraalten.nl of via
Namen van contactpersonen van de werkgroepen.…………………………….