Formulier

Verslag voorlichtingsmiddag

De werkgroep Woongemak en Veiligheid van de Stichting Senioren en Gehandicapten Raad kijkt terug op de gehouden voorlichtingsmiddag op 14 september in de raadszaal van het gemeentehuis in Aalten.

De werkgroep liet vele voorbeelden zien waarom bij het ouder worden aanpassingen in de woning tot betere leefomstandigheden kan leiden en hoe het langer kunnen blijven wonen in de eigen omgeving bevorderd kan worden. Ongeveer 38 personen uit de gemeente Aalten waren aanwezig bij de door de werkgroep georganiseerde presentatie.
Na inloop en bezichtiging van het gemeentehuis werd de opening door burgemeester Gerritsen verricht.
De presentatie verliep in een ongedwongen sfeer en naar aanleiding van de presentatie werden vele vragen gesteld.
We constateerden tijdens de presentatie dat al diverse senioren de afgelopen jaren hun huis op de een of andere manier hebben opgeplust of hebben aangepast. In de pauze was er veel belangstelling voor de hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij het ouder of minder valide worden.
Na afloop is er nog een verloting geweest van een 15 tal hulpmiddelen.

Presentatie

De presentatie Woongemak en Veiligheid is nog in de maak.
Als die klaar is zal die hier gepresenteerd worden. 

Speerpunten

Speerpunten

De werkgroep ‘Toegangkelijkheid’ heeft enkele speerpunten voor de toekomst vastgesteld.

Voor  2017 zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

  • Toegankelijkheid stoepen (betegeling, op en afritten e.d.)
  • Betrokkenheid bij voorbereiding nieuwe openbare projecten
  • Week van de toegankelijkheid.

Naast de bovengenoemde speerpunten voor 2017 willen we in de toekomst ook aandacht schenken aan:

  • Toegankelijkheid van het Groene Slingeplan
  • Spoorwegovergang Plein Zuid
  • Toegankelijkheid van sportaccommodaties.
  • Bedieningsgemak betaalautomaten bij diverse winkel e.d.

De werkgroep zou het zeer op prijs stellen dat u ons deelgenoot wilt maken van uw eigen waarneming.
U kunt uw waarneming vermelden op het tabblad ‘contact/suggestie’.
Wij gaan dan hiermee aan het werk.

Doel van de SSGR

Doel van de SSGR

Het doel van de SSGR is het adviseren van maatschappelijke organisaties en de plaatselijke politiek (beleidsmedewerkers en gemeentebestuur).

Onder maatschappelijke organisaties wordt verstaan o.a. woningstichtingen, thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen in onze gemeente.

Het adviseren doen wij op basis van eigen ervaringen door te keuren, toetsen, schouwen en het lezen van relevante informatie die nodig kan zijn bij het adviseren.

Uitnodiging te sturen om eens te praten over samenwerking.

Speerpunten

Speerpunten

De speerpunten voor 2017 zijn benoemd. Wij hopen, door het benoemen van onze speerpunten, ook vanuit de bevolking aanvullende informatie te ontvangen. Met deze informatie kunnen wij dan weer aan de slag.

Speerpunten zijn:

  • Bij diverse verenigingen e.d. verzorgen van een diapresentatie over Woongemak en Veiligheid in en om de Woning
  • Gesprek met de ambtenaren e/o de wethouder van Wonen over de Woningbouwplanning.
  • Opzetten cursus Valpreventie voor ouderen.