Speerpunten

Speerpunten

De speerpunten voor 2017 zijn benoemd. Wij hopen, door het benoemen van onze speerpunten, ook vanuit de bevolking aanvullende informatie te ontvangen. Met deze informatie kunnen wij dan weer aan de slag.

Speerpunten zijn:

  • Bij diverse verenigingen e.d. verzorgen van een diapresentatie over Woongemak en Veiligheid in en om de Woning
  • Gesprek met de ambtenaren e/o de wethouder van Wonen over de Woningbouwplanning.
  • Opzetten cursus Valpreventie voor ouderen.
Tags: No tags

18 Responses