Voorblad

Tot het werkterrein van de werkgroep ‘Wonen & Welzijn’ behoort o.a.
  • Het adviseren van de burgerlijke gemeente, particulieren en verenigingen, ondernemers, architecten en andere partijen die in het voortraject van een uit te voeren plan zitten. 
  • Adviseren tijdens een huisbezoek over woningaanpassingen en behulpzaam zijn bij het invullen van de door de provincie Gelderland ontwikkelde huistest en op basis van de test adviseren over opplussen van de woning.
  • Adviseren van de Sociale Raad vanuit opgedane praktische ervaringen. De Sociale Raad toetst het gemeentelijk beleid
  • Deelname aan het project ‘Woongemak en Veiligheid’ d.m.v. presentatie aan bewoners.
  •  Informatie verstrekking bij keukentafelgesprekken. 
  • Deelname aan de Jaarlijkse Dag van de Ouderen
De werkgroep heeft, om bovenstaande te realiseren, jaarlijks overleg met de beleidsmedewerker en de wethouder.
De werkgroep houdt zich speciaal bezig met alles wat met Wonen en Welzijn te maken heeft, uiteraard voor zover het de doelgroep (senioren en gehandicapten) aangaat.
Daartoe overlegt de commissie regelmatig met de betreffende beleidsambtenaren en gemeentebestuur van de gemeente en met de in de gemeente werkzame woningbouwverenigingen. Ook worden projecten voor ouderenhuisvesting bekeken.
Wilt u langer van uw woning blijven genieten? Door eenvoudige woningaanpassingen maakt u uw woning comfortabeler, veiliger en toegankelijker. Kijk hiervoor naar de verkorte ‘presentatie Woongemak en Veiligheid’ onder Actueel/Activiteiten. 

Tags: No tags

Comments are closed.