Presentatie

De presentatie Woongemak en Veiligheid is nog in de maak.
Als die klaar is zal die hier gepresenteerd worden. 

Speerpunten

Speerpunten

De werkgroep ‘Toegangkelijkheid’ heeft enkele speerpunten voor de toekomst vastgesteld.

Voor  2017 zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

 • Toegankelijkheid stoepen (betegeling, op en afritten e.d.)
 • Betrokkenheid bij voorbereiding nieuwe openbare projecten
 • Week van de toegankelijkheid.

Naast de bovengenoemde speerpunten voor 2017 willen we in de toekomst ook aandacht schenken aan:

 • Toegankelijkheid van het Groene Slingeplan
 • Spoorwegovergang Plein Zuid
 • Toegankelijkheid van sportaccommodaties.
 • Bedieningsgemak betaalautomaten bij diverse winkel e.d.

De werkgroep zou het zeer op prijs stellen dat u ons deelgenoot wilt maken van uw eigen waarneming.
U kunt uw waarneming vermelden op het tabblad ‘contact/suggestie’.
Wij gaan dan hiermee aan het werk.

Doel van de SSGR

Doel van de SSGR

Het doel van de SSGR is het adviseren van maatschappelijke organisaties en de plaatselijke politiek (beleidsmedewerkers en gemeentebestuur).

Onder maatschappelijke organisaties wordt verstaan o.a. woningstichtingen, thuiszorgorganisaties, verzorgingshuizen in onze gemeente.

Het adviseren doen wij op basis van eigen ervaringen door te keuren, toetsen, schouwen en het lezen van relevante informatie die nodig kan zijn bij het adviseren.

Uitnodiging te sturen om eens te praten over samenwerking.

Speerpunten

Speerpunten

De speerpunten voor 2017 zijn benoemd. Wij hopen, door het benoemen van onze speerpunten, ook vanuit de bevolking aanvullende informatie te ontvangen. Met deze informatie kunnen wij dan weer aan de slag.

Speerpunten zijn:

 • Bij diverse verenigingen e.d. verzorgen van een diapresentatie over Woongemak en Veiligheid in en om de Woning
 • Gesprek met de ambtenaren e/o de wethouder van Wonen over de Woningbouwplanning.
 • Opzetten cursus Valpreventie voor ouderen.
Ashampoo Snap 2017.01.19 11h17m20s 004

Internetadressen

Ashampoo Snap 2017.01.19 11h17m20s 004
 
 
Hier zullen wij in de tijd internetadressen weergeven die betrekking hebben op het thema Toegankelijkheid.
Ons streven is om die adressen te vermelden die voor u interessant kunnen zijn.
week van toegankelijkheid

Week van toegankelijkheid

week van toegankelijkheid
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze samenleving is nog lang niet toegankelijk voor iedereen.
Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan allerlei gewone maatschappelijke activiteiten.
Uit eten, naar de film gaan, iemand thuis bezoeken, internetten, geld pinnen etc.
Wat zulke belemmeringen betekenen in het alledaagse leven wordt nog teveel onderschat.
In de jaarlijkse Week van de
Toegankelijkheid wordt hier speciale aandacht aan geschonken. Wij als SSGR doen naast onze andere activiteiten ook mee aan deze specifieke landelijke Week van de Toegankelijkheid.
In 2017 is de week gepland van 2 tm 7 oktober 2017 Als wij iets meer weten, zullen wij hier meer informatie over geven.

 

Activiteiten

Speerpunten

Op dit moment zijn we bezig om de speerpunten te benoemen. Het voordeel hiervan is dat u als inwoner weet wat ons bezig houdt. Ook kunt u ons dan misschien van informatie voorzien waar wij nog niet aan hebben gedacht.

Speerpunten zijn:

 • Bij diverse verenigingen e.d. diapresentatie over Woongemak en Veiligheid in en om de Woning
 • Gesprek met de ambtenaren e/o de wethouder van Wonen over de Woningbouwplanning.
 • Opzetten cursus Valpreventie voor ouderen.

Voorblad

Tot het werkterrein van de werkgroep ‘Wonen & Welzijn’ behoort o.a.
 • Het adviseren van de burgerlijke gemeente, particulieren en verenigingen, ondernemers, architecten en andere partijen die in het voortraject van een uit te voeren plan zitten. 
 • Adviseren tijdens een huisbezoek over woningaanpassingen en behulpzaam zijn bij het invullen van de door de provincie Gelderland ontwikkelde huistest en op basis van de test adviseren over opplussen van de woning.
 • Adviseren van de Sociale Raad vanuit opgedane praktische ervaringen. De Sociale Raad toetst het gemeentelijk beleid
 • Deelname aan het project ‘Woongemak en Veiligheid’ d.m.v. presentatie aan bewoners.
 •  Informatie verstrekking bij keukentafelgesprekken. 
 • Deelname aan de Jaarlijkse Dag van de Ouderen
De werkgroep heeft, om bovenstaande te realiseren, jaarlijks overleg met de beleidsmedewerker en de wethouder.
De werkgroep houdt zich speciaal bezig met alles wat met Wonen en Welzijn te maken heeft, uiteraard voor zover het de doelgroep (senioren en gehandicapten) aangaat.
Daartoe overlegt de commissie regelmatig met de betreffende beleidsambtenaren en gemeentebestuur van de gemeente en met de in de gemeente werkzame woningbouwverenigingen. Ook worden projecten voor ouderenhuisvesting bekeken.
Wilt u langer van uw woning blijven genieten? Door eenvoudige woningaanpassingen maakt u uw woning comfortabeler, veiliger en toegankelijker. Kijk hiervoor naar de verkorte ‘presentatie Woongemak en Veiligheid’ onder Actueel/Activiteiten.