Algemeen

Wonen en Welzijn

Tot het werkterrein van de werkgroep ‘Wonen & Welzijn’ behoort o.a.


• Het adviseren van de burgerlijke gemeente, particulieren en verenigingen, ondernemers,
  architecten en andere partijen die in het voortraject van een uit te voeren plan zitten.

• Adviseren tijdens een huisbezoek over woningaanpassingen en behulpzaam zijn bij het  
   invullen van de door de provincie Gelderland ontwikkelde huistest.

• Adviseren van de Sociale Raad vanuit opgedane praktische ervaringen. De Sociale Raad
   toetst het gemeentelijk beleid

• Deelname aan het project ‘Woongemak en Veiligheid’ d.m.v. presentatie aan bewoners.
• Informatie verstrekking bij keukentafelgesprekken.
• Deelname aan de Jaarlijkse Dag van de Ouderen

De werkgroep heeft, om bovenstaande te realiseren, jaarlijks overleg met de beleidsmedewerker en de wethouder.

Tags: No tags

Comments are closed.