Bernardus

wonen

WonenBernardus

De commissie Wonen houdt zich binnen het bestuur van de SSGR speciaal bezig met alles wat met wonen te maken heeft, uiteraard voor zover het de doelgroep (senioren en gehandicapten) aangaat.
Dit houdt in de praktijk in, dat de commissie probeert voor de doelgroep zowel voldoende woningen, als ook op behoeften van de doelgroep afgestemde woningen gerealiseerd te krijgen.
Daartoe overlegt de commissie regelmatig met de betreffende wethouder en beleidsambtenaren van de gemeente, met de in de gemeente werkzame woningbouwverenigingen (De Woonplaats en Woneon) en worden projecten voor ouderenhuisvesting bekeken.

Wilt u oud worden in uw eigen woning? Vraag nu met een groep de gratis presentatie ‘Woongemak en Veiligheid’ aan.Lees meer…..

Verknocht aan uw woning? Ga opplussen! Om zo lang mogelijk in uw eigen woning te kunnen blijven wonen. Meer informatie……….

Bovenkant formulier

Project Woongemak
De commissie werkt samen met de gemeente aan het project Woongemak-Aalten.

Dit project richt zich op 55-plussers van zowel huur- als koopwoningen.

Het doel van dit project is de eigen woning comfortabeler, veiliger en beter toegankelijk te maken door middel van eenvoudige woningaanpassingen.  
Lees meer over Woongemak!

Onderkant formulier

Wat heeft de commissie concreet gedaan en blijft het in de toekomst doen:
1. jaarlijks overleg met de wethouder over beleidszaken en concrete bouwplannen;
2. overleg met de directie van elk van de woningbouwverenigingen over hun beleid en plannen t.a.v. de huisvesting van de doelgroep;
3. bijwonen voorlichtingsbijeenkomsten over nieuwe projecten en commissievergaderingen, waarin woningbouw aan de orde is.

Welke taken worden door de commissie Wonen verder nog uitgevoerd:
1. Presentaties verzorgen over Woongemak en Veiligheid.
2. Samen met enkele opgeleide vrijwilligers uitvoering geven aan bovenstaand project door ouderen te bezoeken en te adviseren in het opplussen van hun woning, zodat ouderen langer in hun huis kunnen blijven wonen.

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment