Ouder,
    en/ of een
  beperking?
 Stichting 
 Senioren
 Gehandicapten
 Raad
 Aalten
...ook voor u!
Bundeling van krachten

Er zijn in onze gemeente diverse organisaties werkzaam waarvan de activiteiten elkaar deels overlappen. Vanuit de SSGR is het initiatief genomen om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Het eerste gesprek heeft inmiddels met de Sociale Raad plaatsgevonden. Dit gesprek was zeer bemoedigend.

Wij hopen binnenkort ook naar andere commissies of belangengroepen een uitnodiging te sturen om eens te praten over samenwerking.

De SSGR en de gemeente zoeken samen naar oplossingen.
8-11-2017
Onlangs is er weer overleg geweest met een vertegenwoordiger van de gemeente Aalten.
In ons overleg hebben we samen gekeken naar vragen met betrekking tot de toegankelijkheid van inwoners  in onze gemeente.
Vele zaken zijn besproken.
Waar het mogelijk is, hebben we naar oplossingen gezocht. In veel gevallen lukte het ons om op korte termijn tot oplossingen te komen. Helaas is niet alles direct te verhelpen.
Beide partijen hebben aangegeven dat het zoeken naar ( toegankelijkheids) oplossingen alleen maar kan als je elkaar opzoekt en gericht bent op het verhelpen van de toegankelijkheidsproblemen van onze inwoners.
Begin volgende jaar gaan we samen weer om tafel zitten.
 
Als u nog suggesties heeft, kunt u via de SSGR website ons een mailtje sturen.